تایید فصل سوم انیمه One Punch Man از استودیو مپا

تایید فصل سوم انیمه One Punch Man از استودیو مپا

پس از انتشار این شایعه، استودیوی مپ رسما وظیفه ساخت فصل سوم را تایید کرد او انیمه One Punch Man را بر عهده گرفته است.

  توصیه PCI-SIG برای انطباق با الزامات رسمی 12VHPWR در ساخت کابل برق

دیدگاهتان را بنویسید