معرفی بسته الحاقی Legacy of the Moonspell بازی Vampire Survivors

معرفی بسته الحاقی Legacy of the Moonspell بازی Vampire Survivors

استودیو Poncle بسته الحاقی Legacy of the Moonspell را برای Vampire Survivors اعلام کرد.

  مکانیسم های شناسایی «سربازان نخبه» در حال تغییر است.

دیدگاهتان را بنویسید