مقایسه نسخه اصلی و بازسازی Dead Space در تریلر جدید

مقایسه نسخه اصلی و بازسازی Dead Space در تریلر جدید

به تازگی تریلر جدیدی از بازسازی Dead Space منتشر شده است که به تغییرات و بهبودهای آن نسبت به نسخه اصلی نگاه می کند.

  واکنش ساترا به نصب دستگاه بازی

دیدگاهتان را بنویسید