وجود حالت های مختلف بازی در سه سالن جدید Elden Ring

وجود حالت های مختلف بازی در سه سالن جدید Elden Ring

در آخرین به روز رسانی Elden Ring، Framsofter سه کولیزئوم جدید با ویژگی های منحصر به فرد را در اختیار بازیکنان قرار داده است.

  احیای فینیاس و فرب توسط دیزنی

دیدگاهتان را بنویسید