تریلر جدید Suicide Squad Kill the Justice League | آخرین حضور کوین کانروی در نقش بتمن

تریلر جدید Suicide Squad Kill the Justice League |  آخرین حضور کوین کانروی در نقش بتمن

تریلر جدید فیلم Suicide Squad: Kill the Justice League رویارویی جوخه انتحار و بتمن را نشان می دهد.

  Cloudy Plaza به فیلم Megalopolis می پیوندد

دیدگاهتان را بنویسید