Capcom: Resident Evil 4 Remake در مراحل پایانی توسعه است

Capcom: Resident Evil 4 Remake در مراحل پایانی توسعه است

یوشیاکی هیرابایاشی، تهیه کننده Resident Evil 4 Remake، اعلام کرد که این بازسازی در مراحل پایانی توسعه است.

  تاریخ انتشار بسته الحاقی Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید