خودروهای منطقه آزاد پلاک ملی نمی گیرند

سال گذشته دولت سیزدهم مصوبه ای را برای ثبت نام خودرو در مناطق آزاد ارائه کرد. هدف از این مصوبه معرفی خودروهای خارجی عرضه شده در مناطق آزاد به بازار خودروی کشور بود. با این حال، این اتفاق نخواهد افتاد. همانطور که هیات تطبیق مصوبات مجلس به این مصوبه اعتراض داشت و به همین دلیل شماره گذاری خودروها در مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.

این خبر در تاریخ 9 فروردین 1402 توسط سخنگوی دولت اعلام شد، همانطور که گفته شد هدف از این کار واردات خودروهای فرسوده خارجی از مناطق آزاد کشور بوده است. به گفته دولت، این امر باعث می شود خودروهای فرسوده خارجی بدون تبادل ارز وارد کشور شوند و در بازار معامله شوند.

بدون شک شماره گذاری خودروها در منطقه آزاد و ورود آنها با شماره ملی به بازار تا حدودی قیمت غیر منطقی خودرو در ایران را آرام می کند. اما خودروهای مناطق آزاد قادر به تامین تمامی نیازهای بازار ایران نیستند و همچنان نیاز به واردات خودرو از مبادی دیگر وجود دارد. همچنین خودروهای قدیمی در مناطق آزاد باید با محصولات جدید خارجی جایگزین شوند. این کار مستلزم تخصیص ارز است و بنابراین مشکل مبادله ارز در حوزه واردات خودروهای فرسوده با پلاک خودروهای مناطق آزاد حل نخواهد شد.

منبع: دیجیاتو

  حالت Hitman 3 Freelancer تا ژانویه 2023 به تعویق افتاد

دیدگاهتان را بنویسید