افزایش 55 درصدی هزینه پشتیبانی نرم افزار

شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتشار اطلاعیه ای در سال 1402 55 درصد به هزینه های خدمات حوزه فناوری اطلاعات و پشتیبانی نرم افزار اضافه کرد.

اطلاعیه سازمان نصر در خصوص افزایش هزینه های پشتیبانی و خدمات نرم افزاری

سازمان دولتی نصر در راستای اجرای تعهدات قانونی مقرر در سنوات گذشته، سند تعرفه را با موضوع «تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» طی فرآیندی علمی و با مشارکت صادر کرد. و همکاری متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف و در سراسر کشور. ، به زودی منتشر خواهیم کرد.

سازمان نصر بر اساس ماده 12 قانون پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای وظیفه ساماندهی و تنظیم بازار رایانه کشور را بر عهده دارد و بر اساس بند 12 ماده 65 آیین نامه مصوب دولت در مورد سازمان نظام صنفی سازمان های رایانه ای مرجع قانونی تعیین قیمت خدمات در حوزه فناوری اطلاعات.

منبع: آخرین خبر

  دیدگاه اصلی سازندگان Dead Island 2 بسیار پیچیده بود

دیدگاهتان را بنویسید