آزمایش ژنتیک می تواند مشخص کند که چه کسی استعداد قمار دارد

طبق مطالعات، ژن‌های ما ممکن است مسئول ۷۰ درصد رفتار ما از جمله قمار باشند. اکنون یک آزمایش ژنتیکی جدید می تواند مشخص کند چه کسی بیشتر مستعد قمار است. حدود 90 درصد از بریتانیایی ها حداقل یک بار در زندگی خود قمار کرده اند. با این حال، برای برخی افراد، […]

  تولید پودر برای جلوگیری از خونریزی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید