فاز اول پروژه توسعه فیبر نوری امروز افتتاح می شود.

وزیر ارتباطات توسعه شبکه نوری را زیرساخت توسعه کشور در چند دهه آینده عنوان کرد. زارع پور معتقد است توسعه فیبر نوری صرف نظر از اینکه چه سرویس داخلی یا خارجی می خواهد در کشور فعالیت کند، ضروری است. «عیسی زارع پور» در حاشیه جلسه امروز دولت به یکی از برنامه های روز جهانی ارتباطات اشاره کرد. […]

  فقدان ردیابی پرتوهای Atomic Heart در کنسول های نسل نهم در زمان راه اندازی

دیدگاهتان را بنویسید